جراحی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی : انحراف بینی اختلالی است که در اثر جا به جایی تیغه میانی بینی ( تیغه سپتوم ) رخ می دهد ، علت انحراف تیغه میانی بینی می تواند در…

پاسخ