جراحی بینی

جراحی بینی

جراحی بینی : با انجام عمل درمانی بینی می توان بسیاری از مشکلات بیماران همانند انحراف بینی ، پولیپ بینی ، مشکلات تنفسی بینی و غیره را برطرف کرد.

پاسخ