جراح بینی

جراح بینی

به طور کلی در صورتی که جراحی بینی توسط جراح بینی خوب انجام شود، عوارضی در پی نخواهد داشت، بنابراین اولین و مهم ترین قدم برای انجام جراحی بینی….

پاسخ