مراقبت های بعد از جراحی گوش

مراقبت های بعد از جراحی گوش

مراقبت های بعد از جراحی گوش : جراحی زیبایی گوش که در اصطلاح به آن اتوپلاستی گفته می شود نوعی جراحی زیبایی است که با هدف اصلاح عیوب ظاهری گوش انجام شده

پاسخ